Heat Service jako SaaS

Modele biznesowe oparte na rozwiązaniach chmurowych mają wiele korzyści. Do głównych należą:

Niższe koszty początkowe

  • Brak dodatkowego sprzętu i oprogramowania pośredniczącego
  • Zmniejszenie kosztów instalacji i wdrożenia

Przewidywane wydatki bieżące

  • Rozwiązanie problemu trudnych do przewidzenia kosztów zarządzania, instalacji poprawek i aktualizacji oprogramowania oraz sprzętu
  • Przekształcenie wydatków inwestycyjnych w koszty operacyjne
  • Ograniczenie ryzyka dzięki wsparciu specjalistów w zakresie zarządzania oprogramowaniem i nadzoru nad zabezpieczeniami chmury

Szybkie wdrożenia

  • Osiągnięcie pełnej gotowości do zmian w kilka godzin zamiast kilku miesięcy
  • Wdrażanie i stały dostęp do najnowszych usprawnień i aktualizacji
  • Automatyczne instalacje poprawek oprogramowania

Skalowalność na żądanie

  • Błyskawiczne skalowanie w celu zaspokojenia rosnących potrzeb związanych z przetwarzaniem danych lub transakcji
  • Ograniczenie przestojów przy zachowaniu wysokiego poziomu usług

SaaS a Heat Service

Heat Service dzięki możliwości łączenia się z API producentów urządzeń grzewczych będzie mogło być wykorzystywane przez nich jako dedykowane rozwiązanie do ich obsługi serwisowej w ramach gwarancji, z automatycznym przypisaniem danych serwisu z bazy producenta do lokalizacji i właściwości zgłoszenia gwarancyjnego. Dzięki naszemu rozwiązaniu rozliczenia pomiędzy serwisem a producentem ulegną automatyzacji i digitalizacji.

Do obsługi zgłoszeń nie będzie wymagana infolinia, co nie tylko obniży koszt obsługi zgłoszeń przez producenta, ale także pozwoli klientom na zgłaszanie problemów 24 godziny na dobę przy czasie zgłoszenia trwającym maksymalnie kilka minut. Klient będzie miał możliwość zgłaszania problemów w czasie rzeczywistym. Awarie będą automatycznie przypisywane do konkretnego serwisu z pominięciem procedury telefonicznej. Do tej pory wiązało się to z ustaleniem problemu, przypisaniem pracownika, który miał zająć się naprawą, zgraniem tego z harmonogramem planowanych napraw i codziennej pracy. Dzięki naszej platformie wszystko to będzie odbywało się automatycznie.

Klient będzie zobowiązany do udzielenia podstawowych informacji oraz będzie miał możliwość szczegółowo opisać problem wraz z załączeniem zdjęć. Dodatkowo, jeżeli pojawią się pytania, serwis może skontaktować się bezpośrednio z klientem poprzez chat. Wszystko to składa się na automatyzację procesu, ujednolicenie go i nadanie odpowiednich standardów dla każdego producenta.

Interaktywny kalendarz czuwa nad realizacją prac i pozwala na szczegółową analizę. Producent w czasie rzeczywistym ma wgląd w obłożenie pracy oraz jakość wykonywanej usługi, co do tej pory nie było wiarygodnie mierzalne.

Dodatkowo platforma zautomatyzuje rozliczenia pomiędzy producentem a serwisem. Rozliczenia pomiędzy serwisami a producentem zachodziłyby na podstawie faktur sprzedażowych, które opłacane byłyby poza platformą, jednak system powinien pozwalać na generowanie faktur zbiorczych serwisu dla producenta (np. w wymiarze miesięcznym).

Dzięki Heat Service z procesu rejestracji zgłoszenia serwisowego zostaje wyeliminowana rola pracownika firmy odpowiedzialnego za przypisanie danego serwisu do lokalizacji zdarzenia oraz ustalenia godziny realizacji usługi. System automatycznie będzie w stanie wyliczać koszt dojazdu serwisanta na miejsce, jeżeli umowy pomiędzy producentem a serwisem to uwzględniają.

Jedyną rolą, w której pozostanie czynnik ludzki, będzie wymuszona zmiana przydzielonego serwisu lub też weryfikacja zgłoszeń, bowiem w niektórych wypadkach wystarczające może być wyłącznie udzielenie odpowiednich wskazówek.

Ponadto producent będzie w stanie sortować zgłoszenia na podstawie wybranych przez siebie parametrów, co ułatwi prowadzenie statystyk awaryjności urządzeń

Dzięki 'Heat Service’ oferowanym w modelu SaaS eliminacji ulegną nieefektywne formularze kontaktowe stosowane obecnie przez producentów do celów przyjmowania zapytań ogólnych, zapytań ofertowych, jak i zgłoszeń serwisowych.