Projekty Unijne

Flaga Unii Europejskiej

Firma Boost BPO Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich na realizację projektu nr POIR.02.03.01-06-0034/18, pn. „Realizacja usług doradczych w zakresie opracowania i wdrożenia prekursorskiej platformy 'Heat Service' automatyzującej obsługę zgłoszeń serwisowych".

Celem realizacji projektu jest osiągnięcie celów biznesowych BOOST BPO Sp. z o.o., dzięki wzajemnej korelacji użytkowników rynku, których łączyć będzie 'Heat Service'.

Pełne wdrożenie 'Heat Service' pozwala na:

a. wyeliminowanie nieefektywnego modelu zgłoszenia serwisowego dokonywanego przez infolinię;

b. dokładne rozpoznanie problemu przez serwis przed przyjazdem na miejsce, co zwiększy przejrzystość kontaktu stron;

c. obniżenie odsetka niepotrzebnych przyjazdów serwisu na miejsce zdarzenia poprzez funkcję "Konsultacja z fachowcem".

Rezultatem realizacji projektu jest wprowadzenie innowacji produktowej, procesowej, organizacyjnej i marketingowej, poprzez wdrożenie platformy 'Heat Service', posiadającej szereg niedostępnych dotychczas innowacyjnych funkcjonalności rozwiązujących problemy branży usług serwisowych.

Całkowita wartość projektu: 1 196 008.00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 663 320.00 PLN

Projekt jest współfinansowany w ramach "Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020".